Mukkabaaz

  1. Bohot Dukha Mann AdyBlaze.com Rachita Arora , Dev Arijit 4:23
  2. Bahut Hua Samman (adyblaze.com) Swaroop Khan 4:33
  3. Mushkil Hai Apna Meil Priye -(adyblaze.com) Rachita Arora , Brijesh Shandilya - (adyblaze.com) 5:54
  4. Paintra (adyblaze.com) Nucleya , DIVINE (adyblaze.com) 3:52